21 май 2008

Ново от Линотайп: Фрутигер сериф!


Не всеки ден една от най-известните безсерифни шрифтови фамилии се обогатява с нов член, при това със серифи. За да отбележи събитието, Linotype с гордост представи Frutiger Serif – новата шрифтова фамилия на Адриан Фрутигер и Акира Кобаяши. Идеята за шрифта възниква като актуализирана и разширена версия на класическия серифен шрифт на Фрутигер Меridien, проектиран през 1957 г. за френската букволеярна Deberny&Peignot.


„Адриан Фрутигер си е спечелил голямо признание в продължение на години като най-изявения и талантлив шрифтов дизайнер”, казва Франк Вилденберг, директор на Linotype GmbH. „Чест е да добавим Фрутигер сериф към семейството на шрифтове на Линотайп, което носи неговото име.” Фрутигер е проектирал някои от най-широко използваните и естетически най-издържаните шрифтове на нашето време - President (1954), Meridien (1955),Еgyptienne (1956), Univers (1957), Serifa (1967), Iridium (1975), Frutiger (1975), Glypha (1977), Icone (1980), Breughel (1982), Versailles (1982), Avenir (1988), Vectora (1990), Didot (Linotype) (1991). Неговата философия е неизменна: шрифтът трябва винаги да бъде прагматичен и добре читаем. Малко шрифтови дизайнери са в състояние да постигнат подобен баланс между естетика и ергономичност.

„Дигиталната версия на Меридиен е доста различна от шрифта за метален набор”, казва Кобаяши, който заедно с Фрутигер препроектира и разшири Меридиен, за да създаде Фрутигер сериф. „Духът на Меридиен се чувства във Фрутигер сериф, който включва елегантни серифи и меки окръгления. Ние сме добавили известна тежест, ширини и стилове, които не само приближават шрифта до оригинала, но и хармонират с някои от безсерифните варианти на Фрутигер”.

Новата фамилия е представена в пет тоналности, вариращи от светли до черни, като във всички дуктуси са налични както нормални по ширина, така и тесни варианти. Разработени са курсивни начертания, а също и съчетания от тесни и курсивни букви.

Прекрасен начин да се отбележи 80-ият рожден ден на Адриан Фрутигер!


presented in: Serifa® 75 Black


0 коментара:

Публикуване на коментар