29 септември 2013

Без сенки


Макар и неоповестен, редизайнът на логото на Google е факт от миналата седмица: познатият шрифтов рисунък на Catull на Густав Йегер е леко модифициран, като е освободен от цветови градиенти и се представя в плосък, по-ясен дизайн. Така след изчистването на сенките на буквите в логото през 2010 компанията премахва и вътрешните преливки в тях. Липсата на контраст се компенсира от по-интензивните цветове. Явно от Google търсят консистентност между логото и потребителския интерфейс, както и единна визия и функционалност на всички устройства, предстои да видим.

2010 г.

2000 г.

1998 г.

10 септември 2013

Пресечни точки


Стефан Серезлиев. Пресечни точки в полето на медийния дизайн. // Newmedia21.eu, 4 септември 2013

08 септември 2013

Yahoo! с ново лого


След едномесечна акция по избор на ново лого на Yahoo! от ползвателите на сайта то вече е факт и предизвика вълна от критики и отхвърляния заради бездушния си характер, шрифтовото решение, междубуквените разстояния, цвета, сенките и цялостното въздействие.