18 февруари 2008

„Дневник” с нов дизайн


Днес „Дневник” излиза с обновена визия. От главата – в нов шрифт и вече представена диапозитивно, в тъмночервен цвят, на който стъпва дизайнът на всички цветни страници, през модернизираните тийзъри, до едрата атрактивна фотография – всички елементи на първа страница са в съзвучие с новия девиз „Медия на активните хора”, който замени девиза „Деловият всекидневник на България”. Редизайнът разчита и на напълно нова типография – заглавният шрифт е черен и с масивни серифи, а плътните черни линии и ярките инициални букви контрастират добре с по-рехавата лявоизравнена текстова типография. Фолиото "Коментари и анализи” запазва добрите си традиции – едро графично изображение, колона-едиториъл, но вече е с по-изяснена типографска линия.
Новата оформителска концепция е по-близо до дизайна на „Капитал” – модерна, визуално ярка, разпознаваема, осигуряваща по-бърза „проходимост” на изданието.

0 коментара:

Публикуване на коментар