28 март 2010

Типографско ветрило

Типографско помагало по подобие на скала на стандартизирани цветове във формата на ветрило са създали швейцарците Samuel Marty и Richard Frick за Цюрихското висше училище по изкуствата (ZHdK) и за Професионалното училище по оформление (BfGZ). В шрифтовото ветрило са представени около 180 шрифта, а акцентът е върху класификацията, разпознаването на признаците на шрифтовия дизайн, показани са детайли като пропорции на горни и долни дължини, версали и х-височина и т.н. Предоставена е информация за създателите на всеки отделен шрифт, както и за броя на начертанията. Типографски речник дефинира повече от 400 професионални термини от шрифтовия дизайн и печатните медии.

Източник spatium-magazin

0 коментара:

Публикуване на коментар