23 януари 2008

Хуманитарен дизайн


Международната организация на хуманитарния дизайн обединява дизайнери от цял свят, помагайки им да създават вещи и продукти, полезни за нуждаещите се и гарантирайки, че те ще бъдат доставени там, където наистина е необходимо. Акцентът се пренася от промишления дизайн към графичния дизайн и към визуалната комуникация, които могат да съвместяват образователни и пропагандни функции. По думите на Павел Родкин „хуманитарният дизайн създава образцов дизайн и обществена дейност в контекста на политическата матрица на образцовите граждани от третия свят...”.
Критикуват хуманитарния дизайн, че се опитва да се дистанцира от системата-носител в името на мисионерството, но фактически не може да влияе нито на системата, нито на адресата на своята дейност.


Един от проектите: NEED - хуманитарно списание, което е насочено към оказване на хуманитарна помощ чрез излагане на информации, изкуство, визуални картини и различни човешки истории.

http://www.humanidesign.blogspot.com

0 коментара:

Публикуване на коментар