13 октомври 2008

Студиото на Артемий Лебедев преиздава Чихолд


След изданието на „Книга” от 1980 г. сега Студиото на Артемий Лебедев преиздава произведението на Ян Чихолд Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении (Jan Tschichold. Ausgewählte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie) в Русия. Като задача на новото издание студиото определя: „да се преведе и издаде най-важното издание за книжен дизайн”. Арт-директор е Артемий Лебедев, „метранпаж” - Сергей Федоров, „верстальщик” - Ждан Филипов, илюстратор - Яна Клинк.


Ян Чихолд (Johannes Tzschichhold, също Iwan Tschichold 1902-1974) е забележителен дизайнер, автор на трудове по естетика на книгата и типография. Част от школата Баухаус и движението „Нова типография”, работи с творци като Ласло Мохоли-Наги, Ел Лисицки, Курт Швитерс и др. По-късно се приобщава към кръга на мюнхенското училище по типография и творци като Паул Ренер – създателя на шрифта Futura, сам проектира шрифтове като Zeus, Transito, Saskia, Uhertype-Standard-Grotesk. След затварянето на Баухаус от нацистите работи в Швейцария, където започва нова, радикално различна и по-консервативна фаза от неговото творчество. Чихолд приема традиционни подходи на проектиране и дизайн на книги, в това число с използването на отричаните от Баухаус шрифтове Антиква, с орнаменти и симетрични композиции. През 1966 г. създава Sabon – Ренесанс Антиква, отличаваща се с окръглена, ясна шрифтова картина и относително големи средни височини – приспособена както за ръчен набор, така и за линотип и монотип.

Ян Чихолд е автор на повече от 50 книги, посветени на шрифта и типографското изкуство, сред които: Elementare Typografie (1925), Die neue Typographie (1932), Ausgewählte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie (1975), Meisterbuch der Schrift (1965) и др.


2 коментара:

Анонимен каза...

а на български няма ли някой който да я преведе :)

Анонимен каза...

германците са дали много на света, в това число шрифта и книгата

Публикуване на коментар