30 април 2008

Rodney Lough Jr.: Wilderness Collections

A Moment of Reflection, Rodney Lough Jr. ©


За познавачите на фотографското изкуство името на Rodney Lough Jr. не е неизвестно. То се чу напоследък и около наградата за най-добър фотограф-пейзажист на 2007 г., присъдена на Родни от Nature's Best Photography Windland Smith Rice International Awards. Неговите многоцветни пейзажи завладяват от пръв поглед чрез прецизността, която въпреки всекидневното ни презаливане от въздействащи изображения, все пак си остава рядкост. Фотографиите му са картини, не снимки.
Посетете The Lough Road - галерията на Родни.


Golden Gate - Pano, Rodney Lough Jr. ©

Wilderness H20, Rodney Lough Jr. ©


Slip Slidin' Away, Rodney Lough Jr. ©

0 коментара:

Публикуване на коментар