02 февруари 2008

Конвергенция 2008

Ако преди около 5-6 години понятието конвергенция беше по-скоро неясна концепция без практическа полза за вестниците, днес конвергенцията е призната практика по интеграция на печатното и дигиталното издание и по изграждане на единни търговски модели от различните редакционни практики. Как признати медийни експерти гледат на този процес в светлината на постоянно променящата се кросмедийна среда:


Хуан Антонио Гинер – INNOVATION Internatonal:

Бъдещето е в интеграцията

Мултимедийната конвергенция вече не е бъдеще, а минало. Дигиталните технологии отдавна направиха възможно да се работи не само на върху хартия, а върху повече медийни платформи. Бъдещето е в интеграцията. Има изисквания, които издателствата трябва да следват, за да достигнат пълната мултимедийна интеграция, но на първо място е редакционната организация. Структурата на редакцията трябва да се разширява на нови равнини – без понятия като мултимедийни редактори - мултимедийни царе, а с редактори, които се чувстват като у дома си в мултимедийния свят.


Джим Крисхолм – iMedia Advisory Services:

Дивергенция, не конвергенция

Конвергенцията е остаряло понятие в технологичната реалност. Конвергенцията вече се състоя. Сега трябва да се върви по-нататък. Хората искат дивергенция. Разнообразие на мнения и знание, медия, предлагаща съдържание, събразено с време, място, контекст. И докато при конвергенцията целта беше да се направи всичко възможно най-удобно, то новото мислене на дивергенцията, обратно, е насочено към задачата на потребителите да бъде дадено най-доброто решение за конкретния проблем – без глобално предлагане.


От новия брой на IFRA magazine

0 коментара:

Публикуване на коментар