17 юли 2012

Азбучна типография


 Азбучно за типографията: учебен принт на Pop Chart Lab, изясняващ не само анатомията на шрифта: серифи, диакретични знаци, лигатури, вътребуквени пространства, оси, горни и долни удължения, греди, главни и редовни букви, но и термини, свързани с организацията на набора и белите пространства: лединг, междубуквени отстояния, кърнинг, кегел, височина на версалите, х-височина, ширина на колоната, размери на белите полета та до кроп маркерите - чрез технологичните субтрактивни цветове и шрифтове от различни фамилии.

0 коментара:

Публикуване на коментар