13 април 2011

В помощ на типографа


Из остроумната серия изображения от викторианския театър на силуетите Silhouette Masterpiece Theatre на илюстратора Wilhelm Staehle.

0 коментара:

Публикуване на коментар